Samenwerken

thd utrecht samenwerkenDe Telefonische Hulpdienst Utrecht zoekt de samenwerking met allerlei organisaties en instellingen. We doen dat om zoveel mogelijk mensen die behoefte hebben aan contact te bereiken: door onze brede dienstverlening en 24 uursbereikbaarheid kunnen we vaak een aanvulling zijn op bestaande dienstverlening. Maar ook omdat we voortdurend blijven werken aan de kwaliteit van onze gesprekken en chats: door samen te werken met relevante organisaties blijven we (van elkaar) leren. Ook signaleren we trends en ontwikkelingen die we weer inbrengen binnen de (lokale) politiek, de zorg en de maatschappelijke discussie.

De Telefonische Hulpdienst Utrecht werkt onder meer samen met:

Coalitie Erbij (eenzaamheidsbestrijding)logo coalitie Erbij

logo vwc klein (Custom)Netwerk Informele Zorg Utrecht (voorheen Platform Informele Zorg Utrecht; gefaciliteerd door de Vrijwilligerscentrale Utrecht)

logo utrecht Gemeente Utrecht (op verschillende onderwerpen: sociaal isolement, sociaal kwetsbaren)

Steunfonds GGZ Utrecht (ondersteuning mensen met psychiatrische problematiek)

Rode Kruis, afdeling Utrecht (hulp aan mensen in nood)

Buurtteams Utrecht (sociale basiszorg voor volwassenen, jeugd en gezin)
In Utrecht zijn 18 buurtteams actief. Zij werken vanuit een eigen locatie in de wijk. Het buurtteam is er voor iedereen. Voor de bewoner die problemen heeft waar hij of zij zelf niet uitkomt. Dat kunnen financiële problemen zijn, problemen met het opvoeden van de kinderen of bijvoorbeeld psychische problemen of verslaving. En voor bewoners die iemand anders willen helpen of van betekenis willen zijn voor de buurt.
Bij een buurtteam werken verschillende professionele krachten. De buurtteams werken samen met instellingen en organisaties in de wijk. Met huisartsen, wijkverpleging, het consultatiebureau en de GGZ. Maar ook met scholen en woningcorporaties. En met bewonersgroepen en vrijwilligersorganisaties. De medewerkers denken mee en bieden concrete hulp. Ze doen wat nodig is, dichtbij en laagdrempelig zodat mensen zo lang mogelijk zelf de regie houden op hun leven en in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen met de ondersteuning die zij nodig hebben.
Bewoners kunnen bellen, een e-mail sturen of binnenlopen om een afspraak te maken. Bewoners die aankloppen bij het buurtteam krijgen een vaste contactpersoon. Deze maakt samen met hen een plan van aanpak. Het doel is dat de bewoner zoveel mogelijk zelf weer verder kan.