Aanmeldingsformulier vrijwilligers

Wij zijn blij dat u belangstelling heeft voor het vrijwilligerschap bij de Telefonische Hulpdienst Utrecht. Onderstaand formulier stelt u in staat zich een reëel beeld te vormen van het vrijwilligerswerk en een inschatting te maken of dit werk bij u past. De vragen kunnen een uitgangspunt zijn in een persoonlijk gesprek, waarvoor wij u na inzending van dit formulier zullen uitnodigen. U kunt dit formulier ook downloaden en printen en per post versturen.

 • 1. Tijdsinvestering en beschikbaarheid

 • 1.1. Hieronder wordt weergegeven wat van een Telefonische Hulpdienst-vrijwilliger wordt gevraagd:
  A. De bereidheid om zich minimaal 1,5 jaar te verbinden aan de Telefonische Hulpdienst Utrecht.
  B. Het verrichten van minimaal 3 telefoondiensten per maand, waaronder één nachtdienst, of 4 chatdiensten per maand (een combinatie van telefoon- en chatdiensten is ook mogelijk).
  C. Actieve deelname aan de trainingen: de Basistraining (deze bestaat uit 12 bijeenkomsten), daarna maandelijkse intervisiebijeenkomsten.
  Dit komt neer op een tijdsinvestering van minimaal 4 dagdelen per maand (na de Basistrainingsperiode).
 • 2. Persoonlijke factoren

 • 2.1. Wilt u invullen in hoeverre de volgende beweringen op u van toepassing zijn?

  Ik wil vrijwilligerswerk doen bij de Telefonische Hulpdienst Utrecht, omdat:
 • 3. Het werk aan de telefoon of chat

 • Toelichting:
 • Toelichting:
 • 4. Relationele factoren

 • 5. De geschiktheid voor de basistraining

 • Hartelijk dank voor het invullen en inzenden van dit formulier.