De organisatie

THD-Utrecht-De organiastieDe Telefonische Hulpdienst Utrecht is een echte vrijwilligersorganisatie, dat wil zeggen dat de vrijwilligers de kern van de organisatie vormen: zij voeren de gesprekken en zij chatten. Daarnaast volgen de vrijwilligers trainingen en komen zij maandelijks bijeen in kleine trainingsgroepen.

De vrijwilligers worden begeleid door een professionele staf, die voorziet in de benodigde faciliteiten voor het vrijwilligerswerk. Trainers verzorgen de trainingen en begeleiden de vrijwilligers, secretariaatsmedewerkers verzorgen onder andere de roosters, de papieren en de koekjes bij de koffie…
De VrijwilligersVertegenwoordiging behartigt de belangen van de vrijwilligers en denkt mee over de gang van zaken in de organisatie.

Het bestuur van de Stichting Telefonische Hulpdienst Utrecht bestaat helemaal uit vrijwilligers.

Kwaliteitsonderscheiding

novDe Telefonische Hulpdienst Utrecht heeft sinds 2006 de kwaliteitsonderscheiding: “Vrijwilligerswerk: Goed Geregeld!” van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze kwaliteitsonderscheiding doet een uitspraak over de mogelijkheden voor vrijwilligers om zich te kunnen inzetten en ontplooien binnen de organisatie.

Jaarverslagen

Onze jaarverslagen kunt u hieronder downloaden:
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Telefonische Hulpdienst Utrecht heeft een privacystatement opgesteld, dat u hier kunt inzien.
Privacystatement

Missie

De Telefonische Hulpdienst Utrecht ondersteunt mensen in hun psychische en sociale behoefte door middel van contact per telefoon en internet.

Visie

De Telefonische Hulpdienst Utrecht werkt mee, en draagt bij, aan een samenleving waarin mensen respectvol en aandachtsvol met elkaar omgaan, waarbij de begrippen solidariteit en loyaliteit daadwerkelijk betekenis hebben.

De Telefonische Hulpdienst Utrecht geeft haar missie vorm door 24 uur per dag beschikbaar te zijn voor een persoonlijk, vertrouwelijk en anoniem gesprek per telefoon of via internet, waarbij de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van degenen die contact met ons zoeken, het uitgangspunt zijn. Tijdens openingsuren is de Telefonische Hulpdienst Utrecht tevens bereikbaar per chat. Deze contacten van mens tot mens zijn gebaseerd op aandacht en empathie, zonder therapeutisch doel of pretentie.
Onze doelgroep omvat alle inwoners van de stad en regio Utrecht en indien voorkomend, daarbuiten.

Doelstelling

De Telefonische Hulpdienst Utrecht biedt:
• 24-uursbereikbaarheid
• anonimiteit en vertrouwelijkheid
• bellers/internet-zorgvragers de gelegenheid hun zorgen, maatschappelijke en/of psychosociale problemen te uiten
• de gelegenheid hun zelfredzaamheid daarmee te bevorderen d.m.v. een uniek, ondersteunend gesprek op (fysieke) afstand
• desgewenst informatie aan de beller/internet-zorgvrager waar specifieke hulp kan worden gevonden
• signalen naar de samenleving in het algemeen en naar de gemeente in het bijzonder over veralgemeniseerde problematiek, op basis van de uitkomst van de gevoerde gesprekken.

Werkwijze

• de Telefonische Hulpdienst Utrecht is 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week en alle weken van het jaar
• de gesprekken/chats zijn persoonlijk, vertrouwelijk en anoniem
• de gesprekken/chats worden gevoerd door daarvoor geselecteerde en professioneel opgeleide vrijwilligers, die gedurende de tijd dat zij bij de Telefonische Hulpdienst Utrecht werken intensief worden begeleid en geschoold
• de vrijwilligers voeren het gesprek onbevooroordeeld
• er wordt geen druk uitgeoefend t.a.v. geloof, politiek of ideologie
• zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de beller/chatter zijn de uitgangspunten in het contact

Staf en bestuur

Beloning:
De beloning van de stafleden van de Telefonische Hulpdienst Utrecht is conform de cao Welzijn, het salaris van de directeur valt in schaal 12.
Het bestuur van de Telefonische Hulpdienst Utrecht bestaat uit vrijwilligers en werkt onbezoldigd.
Namen bestuursleden:
De heer H. Satijn, bestuursvoorzitter
Mevrouw B. Mooren, secretaris
De heer D. van Randwijk, penningmeester
De heer E. Smid, bestuurslid

RSIN nummer 35.80.672